Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019 z późn.zm.) na:

 

„Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w 2022 roku”

 

Termin składania ofert: do 20.12.2021 godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach na stronie cuwswidwin.bip.gov.pl