Zapytanie ofertowe na 2024 rok

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w prowadzonych postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605)

1. na sukcesywną dostawę do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2024:

 • mleka, produktów mlecznych i jaj
 • owoców i warzyw świeżych
 • mięsa i produktów mięsnych
 • produktów głęboko mrożonych (owoców i warzyw)
 • pieczywa
 • pozostałych artykułów spożywczych
 • ryb mrożonych, konserwowanych i przetworzonych

2. na sukcesywną dostawę do jednostek obsługiwanych przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych w roku 2024

 • artykułów biurowych
 • artykułów higienicznych i środków czystości

3. na świadczenie usług dla jednostek obsługiwanych przez CUW Świdwin w 2024 r.w zakresie:

 • medycyny pracy
 • okresowych przeglądów przewodów kominowych
 • okresowych kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej
 • okresowych budynków, placów zabaw, wentylacji mechanicznej oraz boisk szkolnych
 • kompleksowych usług z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • przeglądu i konserwacji sprzętu przeciwpożarowego oraz urządzeń przeciwpożarowych

 

Szczegółowe informacje o toczących się postępowaniach

znajdują się w załącznikach na stronie cuwswidwin.bip.gov.pl- zapytania do 130000 zł

 

Zachęcamy do składania ofert.