Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710) na sukcesywną dostawę:

  • mleka, produktów mlecznych i jaj do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • owoców i warzyw świeżych do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • mięsa i produktów mięsnych do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • produktów głęboko mrożonych (owoce i warzywa) do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • pieczywa do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • pozostałych produktów spożywczych do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023
  • ryb mrożonych, konserwowanych i przetworzonych do Przedszkola nr 1 i nr 2 w Świdwinie w roku 2023

 

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach na stronie

cuwswidwin.bip.gov.pl- zapytania do 130000 zł

 

Termin składania ofert: do 15.12.2022 godz. 11:00.