Zamówienia publiczne

Szanowni Państwo,

informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych składanie ofert w postępowaniach wszczętych po dniu  01.01.2021 r. będzie możliwe wyłącznie w formie elektronicznej, co pociąga za sobą konieczność posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu osobistego lub podpisu zaufanego. W przypadku postępowań przekraczających progi unijne – wymagane będzie posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wykaz udzielonych zamówień publicznych poniżej 130 tyś. zł za 2021 r.