Podwyżki dla nauczycieli

W dniu 21 lutego 2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2024 r. poz. 234).

Zmiany stawek weszły w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku. Oznacza to, że 1 marca 2024 roku wynagrodzenie nauczycieli zostanie wypłacone już według nowych przepisów. Wyrównanie wynagrodzeń za styczeń i luty 2024 roku, które wymaga przeliczenia wszystkich nieobecności oraz godzin dodatkowych i innych składników zostanie przygotowane przez Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych do 15 marca 2024 roku.