Nadzór Inwestorski dla robót budowlanych w SP1

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto pn.:

„Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na jadalnię w szkole podstawowej nr 1 w Świdwinie”

 

Szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się na stronie cuwswidwin.bip.gov.pl w zakładce Zapytania do 130.000 zł.

Zawiadomienie o wyborze