Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. rozliczeń i ZFŚS

Ogłoszenie o naborze

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 7 kwietnia 2023 r.  do godz. 12:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i zasadach przeprowadzenia drugiego etapu naboru.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU