Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. analiz i sprawozdawczości

Ogłoszenie o naborze

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883. Wzory dokumentów rekrutacyjnych znajdują się  na stronie internetowej Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych cuwswidwin.bip.gov.pl w zakładce „Praca”.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 27 lutego 2022 r.  do godz. 14:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i zasadach przeprowadzenia drugiego etapu naboru.