Laboratoria Przyszłości

 

Dyrektor CUW Świdwin w imieniu dyrektorów świdwińskich szkół podstawowych informuje o możliwości składania zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach programu – „Laboratoria Przyszłości”


Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr  2  

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4

SP2_zapytanie

SP2_Załącznik nr 1 

SP2_Załącznik nr 1 -zmiana

SP2_Załącznik nr 2

SP2_Załącznik nr 3

SP2_Załącznik nr 4

SP2_załącznik 5 _umowa

SP2 wybór oferty(a)

SP2 wybór oferty(b)

 

SP3_zapytanie

SP3_oferta 1

SP3_oferta 2

SP3_oferta 3

SP3_oferta 4

SP3_oferta 5

SP3 załącznik 6-oświadczenie

SP3_załącznik 7 _umowa

SP3 wybór oferty

SP4_zapytanie

SP4_oferta 1

SP4_Załącznik nr 1-zmiana

SP4_oferta 2

SP4_oferta 3

SP4_oferta 4

SP4_oferta 5

SP4_oferta 6

SP4załącznik 7-oświadczenie

SP4_załącznik 8 _umowa

Zawiadomienie

Oferty należy sporządzić w formie pisemnej w języku polskim, umieścić w zabezpieczonej kopercie i dostarczyć  na adres:

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych
pl. Konstytucji 3 Maja 1

78300 Świdwin

w terminie do dnia 26 stycznia 2022 roku do godziny 12:00.