Konkurs na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. księgowości.

Ogłoszenie o naborze

Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 26 maja 2022r.  do godz. 12:00.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i zasadach przeprowadzenia drugiego etapu naboru.