Jednostki Obsługiwane

CUW jest jednostką budżetową obsługującą, w rozumieniu art. 10b ustawy o samorządzie gminnym, n/w jednostki z terenu miasta Świdwina, dla których organem prowadzącym jest Miasto Świdwin.

Centrum obsługuje:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Orła Białego 
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. ppor. Emilii Gierczak
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 im. Lotników Polskich
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 im. Osadników Wojskowych
  5. Publiczne Przedszkole nr 1 im. „Kubusia Puchatka”
  6. Publiczne Przedszkole nr 2 „Pod Topolą”
  7. Świdwiński Ośrodek Kultury