Jak załatwić sprawę

Sposoby i kolejność przyjmowania i załatwiania spraw pracowników jednostek obsługiwanych:

W Świdwińskim Centrum Usług Wspólnych sprawy rozpatrywane są chronologicznie, w kolejności ich zgłaszania, bez zbędnej zwłoki w terminach wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych szczególnych przepisów prawa.

Wszelkie informacje dotyczące sposobów i procedur załatwiania spraw w placówce udzielane są telefonicznie przez pracowników odpowiedzialnych merytorycznie za prowadzenie poszczególnych spraw. Szczegółowy wykaz znajduje się w zakładce KONTAKT.

Ponadto pytania można kierować do placówki za pomocą poczty elektronicznej – cuw@swidwin.pl

 

Korespondencja elektroniczna z CUW Świdwin


Szanowni Państwo,

z uwagi na docierające do Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych sygnały o problemach związanych z odbieraniem i doręczaniem korespondencji nadsyłanej pocztą elektroniczną (e-mail), uprzejmie prosimy o kierowanie wszelkiej korespondencji elektronicznej adresowanej do CUW Świdwin za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP lub skrzynki do e-Doręczeń.

Adres skrytki ePUAP:    /CUWswidwin/SkrytkaESP

Adres do e-Doręczeń:   AE:PL-24202-27650-TAHAJ-21

Informujemy, że podane na stronie adresy poczty elektronicznej mają charakter techniczny i pomocniczy w załatwianiu spraw. Wysłanie wiadomości na inny adres e-mail niż adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej czy adres do e-Doręczeń nie gwarantuje, że wiadomość zostanie otrzymana, nawet w przypadku otrzymania potwierdzenia doręczenia wiadomości generowanej przez systemy pocztowe ze względu na funkcjonujące w jednostce automatyczne filtry antyspamowe i antywirusowe.

Jeżeli zatem zależy Państwu na bezpieczeństwie i pewności w korespondencji elektronicznej z CUW Świdwin, zaleca się korzystanie z systemu e-PUAP lub e-Doręczeń wolnych od ryzyka niedostarczenia pisma.

Joanna Kruk – Dyrektor CUW Świdwin