Unieważnienie przetargu

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje, że zamawiający unieważnia  postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego  pn.:
Remont kuchni w Publicznej Szkole Podstawowej nr 4 w Świdwinie 

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty.