Zamówienia do 130.000 zł na rok 2022

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019 z późn.zm.) na:

Przeglądy kominiarskie w 2022 r.

Przeglądy budowlane w 2022 r.

Przeglądy elektryczne w 2022 r.

Obsługa P.POŻ w 2022 r. 

Obsługa BHP w 2022 r.

Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach do poszczególnych zapytań ofertowych.