Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710) na […]

Czytaj więcej

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. […]

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. księgowości. Ogłoszenie o naborze Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 26 maja 2022r.  do godz. 12:00. Kandydaci spełniający wymagania formalne […]

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. księgowości. Ogłoszenie o naborze   Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 9 maja 2022r.  do godz. 12:00. Kandydaci spełniający wymagania […]

Czytaj więcej

Nadzór Inwestorski dla robót budowlanych w SP1

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na jadalnię w szkole podstawowej nr 1 w Świdwinie”   […]

Czytaj więcej

Laboratoria Przyszłości dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4

Dyrektor CUW Świdwin informuje o możliwości składania zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach programu – „Laboratoria Przyszłości” dla Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie SP4_zapytanie SP4_oferta część 2 – robotyka SP4_oferta część 3 _ SPRZĘT AUDIO-WIDEO SP4_oferta  część 4 – SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO SP4_oferta część 5 – MEBLE KUCHENNE […]

Czytaj więcej

Laboratoria Przyszłości

  Dyrektor CUW Świdwin w imieniu dyrektorów świdwińskich szkół podstawowych informuje o możliwości składania zapytania ofertowego na zakup i dostawę wyposażenia podstawowego i dodatkowego w ramach programu – „Laboratoria Przyszłości” Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr  2   Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 4 SP2_zapytanie SP2_Załącznik nr 1  SP2_Załącznik nr […]

Czytaj więcej

Polski Ład – co musisz wiedzieć

1 stycznia 2022 roku ulegają zmianie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. „Polski Ład” wprowadza szereg zmian mogących mieć wpływ na Twoje wynagrodzenie. Jeżeli Twoje roczne przychody z tytułu zatrudnienia mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł) będziesz miał prawo […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.2019 z późn.zm.) […]

Czytaj więcej