Zapytanie ofertowe na 2024 rok

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w prowadzonych postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130.000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz.1605) 1. […]

Czytaj więcej

Sprawozdania finansowe w BIP

Na podstawie § 34 ust. 9 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jednostki sporządzające sprawozdania finansowe mają obowiązek opublikować […]

Czytaj więcej

Nabór na wolne stanowisko

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. rozliczeń i ZFŚS Ogłoszenie o naborze Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 7 kwietnia 2023 r.  do godz. 12:00. Kandydaci […]

Czytaj więcej

Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów spożywczych

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.1710) na […]

Czytaj więcej

Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. […]

Czytaj więcej

Konkurs na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. księgowości. Ogłoszenie o naborze Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 26 maja 2022r.  do godz. 12:00. Kandydaci spełniający wymagania formalne […]

Czytaj więcej

Nabór na stanowisko ds. księgowości

Dyrektor Świdwińskiego Centrum Usług Wspólnych informuje o rozpoczętej procedurze naboru na stanowisko ds. księgowości. Ogłoszenie o naborze   Szczegółowe informacje o naborze można uzyskać pod numerem tel. 733-007-883 Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Kancelarii CUW Świdwin pl. Konstytucji 3 Maja1 (budynek Urzędu Miasta)  do dnia 9 maja 2022r.  do godz. 12:00. Kandydaci spełniający wymagania […]

Czytaj więcej

Nadzór Inwestorski dla robót budowlanych w SP1

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych, plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin, zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym udzielenia zamówienia, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 130 000 złotych netto pn.: „Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla robót budowlanych w ramach zadania p.n. Przebudowa pomieszczeń szkolnych na jadalnię w szkole podstawowej nr 1 w Świdwinie”   […]

Czytaj więcej