Polski Ład – co musisz wiedzieć

1 stycznia 2022 roku ulegają zmianie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – tzw. „Polski Ład” wprowadza szereg zmian mogących mieć wpływ na Twoje wynagrodzenie.

  • Jeżeli Twoje roczne przychody z tytułu zatrudnienia mieszczą się w przedziale od 68 412 zł do 133 692 zł (odpowiednio miesięcznie w wysokości od 5 701 zł do 11 141 zł) będziesz miał prawo do skorzystania z tzw. ulgi dla klasy średniej. Przychody niższe od kwoty 68 412 zł lub wyższe od kwoty 133 692 zł powodują utratę prawa do stosowania ulgi. Aby uniknąć wysokich dopłat w rozliczeniu rocznym możesz złożyć wniosek o niestosowanie tzw. ulgi dla klasy średniej.
  • Kwota wolna od podatku wzrosła z 43,76 zł do 425,00 zł miesięcznie. Jeżeli chcesz z niej skorzystać, to musisz złożyć dokument PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w 2022 roku (jeśli takiego dokumentu nie składałeś wcześniej). Kwota wolna od podatku powinna być stosowana tylko raz, z jednego stosunku pracy, emerytury lub renty. Zastosowanie ulgi w kilku miejscach pracy może spowodować konieczność dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.
  • Możesz złożyć rezygnację z podstawowych kosztów uzyskania przychodów (w wysokości 250 zł) w szczególności, gdy pracujesz na podstawie umowy o pracę w więcej niż jednym zakładzie pracy.
  • Jeżeli w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonujesz władzę rodzicielską (zgodnie z art. 27ea ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i Twoje dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł, to możesz złożyć oświadczenie w celu stosowania tzw. ulgi dla rodzin 4+.
  • Jeżeli osiągnąłeś wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn) i mimo nabycia uprawnień nie pobierasz emerytury oraz dodatkowo Twoje dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł, to możesz złożyć oświadczenie w celu stosowania tzw. ulgi dla pracujących seniorów.
  • Jeżeli powróciłeś z zagranicy, a Twoje dochody w roku podatkowym nie przekroczą kwoty 85 528 zł oraz spełniasz warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt. 152 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to możesz złożyć oświadczenie w celu stosowania tzw. ulgi na powrót.

Powyższe informacje są skróconym i uproszczonym obrazem wprowadzanych zmian. Jeżeli masz jakiekolwiek pytania, to samodzielnie poszukaj odpowiedzi w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych lub w zasobach internetowych, w tym na stronie https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/