Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci

Świdwińskie Centrum Usług Wspólnych zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Usługa cateringowa zbiorowego żywienia dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miejską Świdwin” prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. […]

Czytaj więcej